Quyền Lợi Bảo Hiểm

Bạn sẽ hoàn toàn yên tâm để con tự đi nước ngoài với sự chuẩn bị chu đáo của bạn và một hợp đồng bảo hiểm du lịch Liberty Travelcare! Đọc tiếp
Chi tiết trường hợp và điều khoản bồi thường Mất hoặc thiệt hại hành lý và tài sản cá nhân của Bảo hiểm du lịch quốc tế Liberty Travelcare. Đọc tiếp
Bảo hiểm du lịch Travelcare của Liberty áp dụng một số điều khoản đối với người được bảo hiểm từ 70 đến 80 tuổi. Đọc tiếp
Bạn được gia hạn bảo hiểm du lịch Liberty Travelcare 1 lần thêm tối đa 30 ngày. Thủ tục gia hạn sẽ được thực hiện hoàn toàn online. Đọc tiếp
Khi bạn đang ở nước ngoài nhưng không thể trở về Việt Nam theo kế hoạch định sẵn, hợp đồng bảo hiểm du lịch Travelcare của bạn sẽ được tự động gia hạn thêm 7 ngày mà không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí nào. Đọc tiếp
Hủy chuyến đi sẽ được bảo hiểm du lịch Liberty Travelcare bồi thường nếu là sự cố ngoài ý muốn, không lường trước được do bên thứ ba gây ra. Đọc tiếp