Hotline:0931 497 627
Instaappointment Image

Bảng giá bảo hiểm du lịch Liberty

Home  /  Bảo hiểm Du lịch Quốc tế  /  Bảng giá bảo hiểm du lịch Liberty

Giá bảo hiểm du lịch Liberty chỉ từ 1USD/người/ngày và quyền lợi bảo hiểm có thể lên đến 3 tỷ đồng/người, bảo vệ hầu hết các rủi ro khi đi du lịch nước ngoài. Vui lòng xem bảng giá bảo hiểm dưới đây:

Bảng giá bảo hiểm du lịch Liberty theo gói bảo hiểm

Bảng giá dưới đây được tính cho cá nhân (1 người) theo hình thức bảo hiểm chuyến. Xin lưu ý:
• Giá bảo hiểm chuyến dành cho Gia đình (tối đa 2 người lớn và không giới hạn số lượng trẻ em): gấp đôi giá bảo hiểm dành cho cá nhân.
• Giá bảo hiểm chuyến dành cho Nhóm (từ 2 người lớn trở lên): bằng tổng giá bảo hiểm dành cho từng cá nhân.
• Giá bảo hiểm năm cho cá nhân và gia đình: được ghi rõ ở phần đầu (“Không” nghĩa là không áp dụng bảo hiểm năm).

1. Gói Classic – Số tiền bảo hiểm: Người lớn: 1 tỷ đồng/người, Trẻ em: 500 triệu đồng/người

Đơn vị tính: ngàn đồng/người/chuyến đi

Vùng du lịchĐông Nam ÁChâu ÁToàn Cầu
Bảo hiểm năm cho Cá nhânKhôngKhông Không
Bảo hiểm năm cho Gia đìnhKhôngKhôngKhông
Bảo hiểm chuyến
1 – 3 ngày105.000147.000168.000
4 – 6168.000
210.000231.000
7 – 10231.000273.000357.000
11 – 14336.000378.000441.000
15 – 18399.000462.000483.000
19 – 22441.000504.000546.000
23 – 27483.000567.000588.000
28 – 31 ngày546.000588.000630.000
32 – 38609.000672.000735.000
39 – 45672.000756.000840.000
46 – 52735.000840.000945.000
53 – 59798.000924.0001.050.000
60 – 66 ngày861.0001.008.0001.155.000
67 – 73924.0001.092.0001.260.000
74 – 80987.0001.176.0001.365.000
81 – 871.050.0001.260.0001.470.000
88 – 94 ngày1.113.0001.344.0001.575.000
95 – 1011.176.0001.428.0001.680.000
102 – 1081.239.0001.512.0001.785.000
109 – 1151.302.0001.596.0001.890.000
116 – 122 ngày1.365.0001.680.0001.995.000
123 – 1291.428.0001.764.0002.100.000
130 – 1361.491.0001.848.0002.205.000
137 – 1431.554.0001.932.0002.310.000
144 – 150 ngày1.617.0002.016.0002.415.000
151 – 1571.680.0002.100.0002.520.000
158 – 1641.743.0002.184.0002.625.000
165 – 1711.806.0002.268.0002.730.000
172 – 1781.869.0002.352.0002.835.000
179 – 180 ngày1.932.0002.436.0002.940.000
181 – 1862.100.0002.646.0003.171.000

2. Gói Executive – Số tiền bảo hiểm: Người lớn: 2 tỷ đồng/người, Trẻ em: 1 tỷ đồng/người

Đơn vị tính: ngàn đồng/người/chuyến đi

Vùng du lịchĐông Nam ÁChâu ÁToàn Cầu
Bảo hiểm năm cho Cá nhânKhông2.835.0005.628.000
Bảo hiểm năm cho Gia đìnhKhông5.670.0009.471.000
Bảo hiểm chuyến
1 – 3 ngày168.000210.000315.000
4 – 6252.000315.000378.000
7 – 10336.000420.000504.000
11 – 14441.000546.000672.000
15 – 18567.000672.000756.000
19 – 22672.000756.000840.000
23 – 27735.000861.000987.000
28 – 31 ngày777.000945.0001.029.000
32 – 38924.0001.113.0001.218.000
39 – 451.071.0001.218.0001.407.000
46 – 521.218.0001.449.0001.596.000
53 – 591.365.0001.617.0001.785.000
60 – 66 ngày1.512.0001.785.0001.974.000
67 – 731.659.0001.953.0002.163.000
74 – 801.806.0002.121.0002.352.000
81 – 871.953.0002.289.0002.541.000
88 – 94 ngày2.100.0002.457.0002.730.000
95 – 1012.247.0002.625.0002.919.000
102 – 1082.394.0002.793.0003.108.000
109 – 1152.541.0002.961.0003.297.000
116 – 122 ngày2.688.0003.129.0003.486.000
123 – 1292.835.0003.297.0003.675.000
130 – 1362.982.0003.465.0003.864.000
137 – 1433.129.0003.633.0004.053.000
144 – 150 ngày3.276.0003.801.0004.242.000
151 – 1573.423.0003.969.0004.431.000
158 – 1643.570.0004.137.0004.620.000
165 – 1713.717.0004.305.0004.809.000
172 – 1783.864.0004.473.0004.998.000
179 – 180 ngày4.011.0004.641.0005.187.000
181 – 1864.263.0004.956.0005.565.000

3. Gói Premier – Số tiền bảo hiểm: Người lớn: 3 tỷ đồng/người, Trẻ em: 1,5 tỷ đồng/người

Đơn vị tính: ngàn đồng/người/chuyến đi

Vùng du lịchĐông Nam ÁChâu ÁToàn Cầu
Bảo hiểm năm cho Cá nhânKhông3.549.0007.350.000
Bảo hiểm năm cho Gia đìnhKhông6.720.00011.760.000
Bảo hiểm chuyến
1 – 3 ngày231.000294.000420.000
4 – 6336.000420.000504.000
7 – 10483.000609.000735.000
11 – 14630.000777.000882.000
15 – 18756.000924.0001.050.000
19 – 22882.0001.008.0001.155.000
23 – 27945.0001.155.0001.281.000
28 – 31 ngày1.050.0001.218.0001.407.000
32 – 381.218.0001.449.0001.680.000
39 – 451.386.0001.680.0001.953.000
46 – 521.554.0001.911.0002.226.000
53 – 591.722.0002.142.0002.499.000
60 – 66 ngày1.890.0002.373.0002.772.000
67 – 732.058.0002.604.0003.045.000
74 – 802.226.0002.835.000
3.318.000
81 – 872.394.0003.066.0003.591.000
88 – 94 ngày2.562.0003.297.0003.864.000
95 – 1012.730.0003.528.0004.137.000
102 – 1082.898.0003.759.0004.410.000
109 – 1153.066.0003.990.0004.683.000
116 – 122 ngày3.234.0004.221.0004.956.000
123 – 1293.402.0004.452.0005.229.000
130 – 1363.570.0004.683.0005.502.000
137 – 1433.738.0004.914.0005.775.000
144 – 150 ngày3.906.0005.145.0006.048.000
151 – 1574.074.0005.376.0006.321.000
158 – 1644.242.0005.607.0006.594.000
165 – 1714.410.0005.838.0006.867.000
172 – 1784.578.0006.069.0007.140.000
179 – 180 ngày4.746.0006.300.0007.413.000
181 – 1865.082.0006.720.0007.917.000

Giá bảo hiểm du lịch Liberty được tính như thế nào?

Theo yêu cầu của Quý Khách hàng và thông tin do Khách hàng cung cấp, nhân viên tư vấn của Công ty bảo hiểm Liberty sẽ báo giá bảo hiểm du lịch cho Khách hàng. Giá bảo hiểm được căn cứ vào các thông tin sau:
1. Thông tin chuyến đi: 
• Nước đến du lịch: chia làm 3 vùng: Đông Nam Á, Châu Á và Toàn cầu
• Độ dài của chuyến đi: thông tin ngày đi và ngày về (ngày bắt đầu bảo hiểm và ngày kết thúc bảo hiểm, không áp dụng nếu chọn loại hình bảo hiểm theo năm)
• Số người lớn trong hợp đồng bảo hiểm (từ 18 đến 75 tuổi).
2. Yêu cầu bảo hiểm: 
• Gói bảo hiểm lựa chọn: 1 trong 3 gói với số tiền bảo hiểm khác nhau
• Loại hợp đồng bảo hiểm: cá nhân, gia đình hoặc nhóm
• Loại hình bảo hiểm: theo chuyến hoặc theo năm

Ví dụ sau đây sẽ tính giá bảo hiểm du lịch Liberty cho 1 người đi du lịch ở Singapore trong thời gian 10 ngày theo loại hình bảo hiểm chuyến (chỉ bảo hiểm cho chuyến đi này). Phí bảo hiểm khi đó sẽ phụ thuộc vào lựa chọn gói bảo hiểm:
• Gói bảo hiểm Classic (số tiền bảo hiểm tối đa 1 tỷ đồng/người lớn): Phí bảo hiểm = 231.000 đồng/người/chuyến đi 10 ngày –> Phí bảo hiểm quy ra ngày: 23.100 đồng/ngày.
• Gói bảo hiểm Executive (số tiền bảo hiểm tối đa 2 tỷ đồng/người lớn): Phí bảo hiểm = 336.000 đồng/người/chuyến đi 10 ngày –> Phí bảo hiểm quy ra ngày: 33.600 đồng/ngày.
• Gói bảo hiểm Premier (số tiền bảo hiểm tối đa 3 tỷ đồng/người lớn): Phí bảo hiểm = 483.000 đồng/người/chuyến đi 10 ngày –> Phí bảo hiểm quy ra ngày: 48.300 đồng/ngày.

Mua bảo hiểm du lịch Liberty là cách bảo vệ tốt nhất và rẻ nhất hiện nay khi đi du lịch nước ngoài

Với mức phí được xem là rất thấp so với quyền lợi bảo hiểm khủng, bảo hiểm du lịch Liberty chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn của Quý Khách hàng khi chuẩn bị cho bất kỳ chuyến du lịch nước ngoài nào! Xin vui lòng gởi yêu cầu báo phí để được chúng tôi phục vụ nhanh nhất!

Hãy đăng ký nhận Tin mới qua Email. Xin lưu ý: Bản tin được chọn lọc và gởi từ Google và không phải là spam.

Hình ảnh trong trang: Internet.
Vui lòng dẫn nguồn khi sử dụng thông tin trên website này. Xin cám ơn!

Trở về đầu trang

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.